Wie is scouting Geffen

Scouting Geffen is een gezellige scouting- groep in Geffen die al sinds 1984 bestaat. Onze groep bestaat uit jongens en meisjes uit Geffen, maar ook uit de omringende dorpen. We zijn een gemengde groep, dat wil zeggen dat we zowel jongens als meis- jes in de groep hebben. Deze jongens en meisjes zijn naar leeftijd onderverdeeld in verschillende kleinere groepen, speltakken. Door kinderen onder te verdelen in speltak- ken kunnen wij hen een uitdagend pro- gramma bieden dat bij hun interesses, hun mogelijkheden en hun belevingswereld aansluit.

Een seizoen in vogelvlucht

  • Een seizoen in vogelvlucht

    Het seizoen altijd het weekend na Effe noar Geffe. Alle speltakken openen sa- men het nieuwe scoutingseizoen. Vanaf dit moment gaan de speltakken weer hun wekelijkse opkomsten houden. Ge- durende het seizoen heeft elke speltak enkele weekenden. De bevers en wel- pen overnachten in een blokhut, de scouts verblijven tijdens de weekenden meestal in de bossen en bij de explo- rers weet je het maar nooit waar je mag gaan slapen. Ook is er elk jaar een groot groepsweekend, op dit weekend zijn alle speltakken weer bij en zij draai- en ook samen diverse programma's. Het hoogtepunt komt aan het einde van het seizoen, dan ga je met je eigen speltak op kamp!

Scouting, een wereld die je moet ontdekken